მთავარი

შავი ზღვის ბიზნესის აკადემიის მისიაა ზუსტი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა მისცეს პირებს და ჩამოაყალიბოს ისინი თანამედროვე ბაზარზე მოთხოვნად, კონკურენტუნარიან სპეციალისტებად. სასწავლებელი მდებარეობს ქალაქ ბათუმის ერთ–ერთ ცენტრალურ უბანში. სასწავლებელი დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიცური პროფესიული მასწავლებლებით და მოწვეული სპეციალისტებით. აქ შექმნილია ყველა პირობა იმისთვის, რომ სტუდენტებს ჰქონდეთ სწავლისთვის კომფორტული გარემო, რომელიც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ ზრდასა და განვითარებას. სასწავლებელი ახორციელებს სადიპლომო და სასერტიფიკატო საგანმანათლებლო პროგრამებს.

  

 1. ბუღალტრული აღრიცხვა

 1. ბაგა-ბაღის აღმზრდელი
 2. ბაგა-ბაღის ფსიქოლოგი
 3. ინგლისური ენა მეზღვაურებისთვის
 4. ძვირფასი ლითონები
 5. სატუმრო მენეჯმენტი
 6. სასტუმროს მიღება-განთავსება
 7. სასტუმროს მართვის კომპიუტერული პროგრამა OPERA (PMS)
 8. საბაჟო დეკლარაციის სპეციალისტი (საბაჟო მონაცემთა ავტომატიზირებული სისტემა ASICUDA)
 9. საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა AutoCad
 10. SketchUp (სამგანზომილებიანი კომპიუტერული მოდელირების პროგრამა)
 11. ბუღალტრული აღრიცხვა
 12. მზარეული

სასწავლებლის სტუდენტები საწარმოო პრაქტიკას გაივლიან ჩვენ პარტიოორ დაწესებულებებში:

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენი ვებ გვერდის სხვა განყოფილებებს ან დაგვიკავშირდით.